SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

88.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/ 13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17 ), članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/ 08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16-ispravak) i članaka 22. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU ZA 2018. GODINU

Članak 1.

II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: II. izmjene i dopune Programa), utvrđuju se promjene u programu Održavanja sportskih objekata.

Ovim II. izmjenama i dopunama Programa stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim aktivnostima: Održavanje i opremanje te Kapitalnom projektu: Uređenje i održavanje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje II. izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu ukupnog iznosa od 3.767.874,00 kn za održavanje sportskih objekata i to 837.874,00 kn za aktivnost održavanja i opremanja te 2.930.000,00 kn za Kapitalni projekt: Uređenje i održavanje sportskih objekata.

Članak 3.

Raspored sredstava iz II. izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Drugih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti prati namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-11

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr