SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

86.

Na temelju članka 114.b Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99, 151/03, 157/ 03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17), članka 5. Odluke o visini spomeničke rente Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA UTROŠKA SPOMENIČKE
RENTE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Članak 3. Programa utroška spomeničke rente za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/17) mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Drugim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu u iznosu od 280.000,00 kuna.

Raspodjela financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi:

1. Popravak crkve sv. Franje iznos od 180.000,00 kuna i

2. Sanacija Gradskih bedema iznos od 100.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ove Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-7

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr