SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

84.

Na temelju članaka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/ 13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donosi

I. izmjene i dopune
Programa utroška dijela boravišne pristojbe
namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim I. izmjenama i dopunama Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2018. godinu u planiranom iznosu od 1.400.000,00 kuna sredstva se planiraju utrošiti za sljedeće namjene:

1. Sufinanciranje organizacije kulturnih manifestacija iznos od 500.000,00 kuna,

2. Sufinanciranje zračnog prijevoza iznos od 40.000,00 kuna,

3. Sufinanciranje uređenja i revalorizacija biciklističko- kulturne-poučne staze Banjol - Draga iznos od 200.000,00 kuna,

4. Sufinanciranje održavanja pomorskog dobra iznos od 180.000,00 kuna,

5. Sufinanciranje brodske linije Rab-Lun iznos od 23.000,00 kuna,

6. Sufinanciranje 2. tima HMP iznos od 120.000,00 kuna i

7. Sufinanciranje Rabske fjere iznos od 337.000,00 kuna.

Članak 2.

Ove I. izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-8

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr