SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
GRAD RAB

82.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« broj 24/13. i 102/17.) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije«» broj 27/09., 13/13., 31/13. - pročišćeni tekst, 19/ 15. i 4/18.), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2018. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA
RABA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Službenim novinama »Primorsko-goranske županije«».«

KLASA: 023-06/18-01/06

URBROJ: 2169-01-02/7-18-1

Rab, 28. rujna 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran,mag.ing.agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr