SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 32. Subota, 6. listopada 2018.
OPĆINA MATULJI

34.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/2010, 143/2 i 152/14), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 150/11) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana2.10.2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji stana u vlasništvu Općine Matulji

1. Općina Matulji prodati će suvlasnički dio 250/1000, etažno vlasništvo, u naravi dvoetažni stan u prizemlju i I. katu zgrade, označen brojem 3, ukupna površine od 87,32 m2 s pripatkom WC-a u prizemlju zgrade, površine 1,24 m2, z.č. 873/1, zk.ul.423, k.o. Matulji.

2. Najpovoljnijom ponudom za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 22. kolovoza 2018.g., utvrđuje se ponuda u iznosu od 47.319,00 e, iskazane od strane ponuditelja Mešić Elvisa iz Jurdana, Obadi 90 A.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Matulji kao prodavatelja, Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz točke 1. ove Odluke sa Mešić Elvisom iz Jurdana, Obadi 90 A, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 944-01/17-01/0028

URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-18-0035

Matulji, 10.10.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinsko gvijeća
Darjan Buković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1077&mjesto=51211&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr