SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 31. Petak, 28. rujna 2018.
OPĆINA BAŠKA

49.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17) i članaka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko Vijeće Općine Baška, na 11. sjednici održanoj dana 25. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju projekta
»Nabava ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Baška«

Članak 1.

Prihvaća se projekt »Nabava ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Baška« u iznosu od 1.900.000,00 kuna (slovima: jedanmilijundevetstotisućakuna).

Članak 2.

Općina Baška prihvaća u cijelosti osigurati sredstva iz članka 1. ove Odluke, investitoru PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., koja imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu.

Članak 3.

Nakon provođenja postupka javne nabave utvrdit će se konačna financijska vrijednost nabave.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik na potpisivanje Ugovora o sufinanciranju »Nabava ukopanih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Baška« iz članka 1., 2. i 3. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/6

URBROJ: 2142-03-01/1-18-3

Baška, 25. rujna 2018. godine

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1076&mjesto=10007&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr