SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD RAB

81.

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2018. godinu KLASA: 023-06/18-01/24 UR.BROJ: 2169-01-01-18-1-1 od 21. veljače 2018. godine ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/ 18), Gradonačelnik Grada Raba dana 18. rujna 2018., donosi

Izmjene Programa potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2018. godinu

Članak 1.

U Programu potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 5/18, u daljnjem tekstu: Program) u članku 5. stavku 1. broj »150.000,00 kuna« zamjenjuje se brojem »100.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 4. Programa broj »3.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. Programa broj »4.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 2. Programa broj »30.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »15.000,00 kn«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 3. Programa broj »4.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 2. Programa broj »8.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 4. Programa broj »6.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »2.000,00 kn«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 2. Programa broj »50.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »30.000,00 kn«.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/112.

URBROJ: 2169-01-01-18-2-1.

Rab, 18. rujna 2018.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr