SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
GRAD RAB

80.

Na temelju Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini KLASA: 023-01/17-01/17 UR.BROJ: 2169-01-01-18-1-1 od 7. veljače 2018. godine ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/18), Gradonačelnik Grada Raba dana 18. rujna 2018., donosi

Izmjene Programa mjera poticanja razvoja
poduzetništva u 2018. godini

Članak 1.

U Programu mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2018. godini (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 4/18, u daljnjem tekstu: Program) u članku 2. broj »210.000,00 kuna« zamjenjuje se brojem »110.000,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 4. Programa broj »20.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 3. Programa broj »10.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 4. Programa broj »10.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 5. Programa broj »10.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 4. Programa broj »10.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 3. Programa broj »80.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »17.000,00 kn«.

Članak 8.

U članku 11. stavku 2. Programa broj »60.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »63.000,00 kn«.

Članak 9.

U članku 12. stavku 2. Programa broj »10.000,00 kn« zamjenjuje se brojem »5.000,00 kn«.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/112.

URBROJ: 2169-01-01-18-1-1.

Rab, 18. rujna 2018.

Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr