SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 30. Petak, 21. rujna 2018.
OPĆINA PUNAT

46.

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat na 14. sjednici održanoj dana 18. rujna 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća
na području Općine Punat

I.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća na području Općine Punat, čiji sadržaj se nalazi u prilogu ovog akta i čini njegov sastavni dio.

Tekst Procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Punat objavit će se na službenoj internet stranici Općine Punat.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/6

URBROJ:2142-02-01-18-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med., v.r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr