SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 29. Ponedjeljak, 17. rujna 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

38.

Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst i 7/18.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 13. sjednici Vijeća održanoj dana 12. rujna 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU
VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/17.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika iz članka 1. ove Odluke određuju se unutar kategorije, potkategorije i klasifikacijskog ranga kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

U svim člancima Odluke koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA.021-05/18-01/8

URBROJ:2107-03/18-01-9-122

Bribir, 12. rujna 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1074&mjesto=91253&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr