SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA SKRAD
16

25.

Na temelju članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 20. lipnja 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece«
za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u akciji »Gradovi i općine - prijatelji djece« za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/05) u članku 2. iznos »14.000,00« zamjenjuje se iznosom »19.000,00« i dodaju se riječi: »pomoć za ugradnju dizala nepokretnoj osobi iz Delnica - 5.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 602-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-02

Skrad, 21. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=130&mjesto=51311&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr