SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 28. Utorak, 11. rujna 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

72.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službeni novine Primorsko - goranske županije« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst 09/18) te članka 30 st. 5. Pravilnika o provedbi Mjere 07 - »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020 (NN 48/2018)Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 07. rujna 2018. godine,donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
»REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE
PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU ĆUNSKI
U MALOM LOŠINJU«

Točka 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja daje suglasnost za provedbu ulaganja »REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU ĆUNSKI U MALOM LOŠINJU« na području Grada Malog Lošinja, u naselju Ćunski.

Točka 2.

Ulaganje iz točke 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj objavljen na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
(link: https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-
za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-
kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/)

od dana 12. lipnja 2018.godine, Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.; Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«, tip Operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja daje i suglasnost za prijavu, projekta/operacije, ulaganja »REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU ĆUNSKI U MALOM LOŠINJU« na natječaj naveden u prvom stavku ove točke.

Točka 3.

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenta Opis projekta/operacije »REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU ĆUNSKI U MALOM LOŠINJU«, koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

U dokumentu Opis projekta/operacije »REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE PJEŠAČKE STAZE NA PODRUČJU ĆUNSKI U MALOM LOŠINJU« navedeni su sljedeći podaci o projektu:

1.Naziv projekta/operacije

2.Korisnik projekta/operacije

3.Opis projekta/operacije

4.Društvena opravdanost projekta/operacije

5.Povezanost djelatnosti udruge/vjerske zajednice s projektom/operacijom i dokaz da je humanitarna/ društvena djelatnost udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

6.Financijski kapacitet korisnika

7.Ljudski kapacitet korisnika

8.Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom

9.Ostvarivanje neto prihoda

10.Usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne samouprave ili s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a

11.Izjava korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama

Točka 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama«.

KLASA: 320-01/18-01/32

UR.BROJ: 2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 07. rujna 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr