SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
OPĆINA MATULJI

29.

Na temelju članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine« broj 48/18) ičlanka 32. Statuta Općine Matulji(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14,4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 26. srpnja2018. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na
području Općine Matulji u projekt »Građenje i
opremanje dječjeg igrališta Rukavac« unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
za razdoblje 2014.-2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganjana području Općine Matulji u projekt »Građenje i opremanje dječjeg igrališta Rukavac«.

Članak 2.

Ulaganje u projekt iz članka 1. ove Odluke prijavit će se na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Članak 3.

Ova Odluka prilaže se uz Zahtjev za potporu, sukladno članku 30. stavak 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (»Narodne novine« broj 48/18), zajedno s prilogom »Opis projekta«, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji za provođenje ove Odluke.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odlukao davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Matulji u projekt »Građenje i opremanje dječjeg igrališta Rukavac« unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/18).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snaguosmog danaod dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 302-01/18-01/0010

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0002

Matulji, 26.07.2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=51211&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr