SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
OPĆINA BAŠKA

40.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. kolovoza 2018. godine, donijelo je

I. izmjene i dopune
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2018. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/17) članak 2. mijenja se i glasi:

» Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2018. godinu:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti iz područja kulture iz prethodnog stavka ovoga članka osiguravaju se iz općih prihoda.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

» Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2018. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Sredstva za zadovoljenje potreba u obrazovanju, od predškolskog odgoja do studija, osiguravaju se iz općih prihoda.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-18-8

Baška, 13. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=10007&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr