SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
GRAD RAB

78.

Na temelju članka 79. stavaka 6., 7., 8. i 9. i članka 81. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12 i 121/16), članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18) i članka 74. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata
članice Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti
zamjenice članice Gradskog vijeća

I.

Utvrđuje se da s danom 9. srpnja 2018. godine temeljem stavljanja mandata u mirovanje iz osobnih razloga počinje teći mirovanje mandata članici Gradskog vijeća Lidiji Dudić, dipl. iur. te da s tim danom dužnost članice Gradskog vijeća počinje obnašati Melita Vlahek, dr. stom..

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-18-1

Rab, 13. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr