SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
GRAD RAB

77.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine» br. 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12 i 152/14) i članka 22. Statuta Grada Raba («Službene novine Primorsko-goranske županije» br. 27/09, 13/ 13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2018. godine, donosi

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Raba

1. Grad Rab prodat će nekretninu u svom vlasništvu, označenu kao stan br. 8 na prvom katu zgrade u Rabu, Palit 27, sagrađene na k.č. 260/1 iz zk.ul. 1087, upisan u podulošku br. 56, k.o. Rab-Mundanije, ukupne površine 71,55 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 75.350,00 EUR plativo u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 18. lipnja 2018. godine, utvrđuje se Danica Ilijić iz Raba, Banjol 499.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Raba, sklopit će u ime Grada Raba kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke, kao kupcem.

4. Kupac je dužan snositi troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-18-4

Rab, 13. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr