SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
GRAD RAB

74.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine
Primorsko-goranske županije« br. 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana
13. kolovoza 2018. godine, donosi«

DRUGE IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna,
kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

U posebnom dijelu Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, rashodi i izdaci, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/18-01/05

URBROJ: 2169-01-02/7-18-2

Rab, 13. kolovoza 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag.ing.agr.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr