SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
OPĆINA BAŠKA

47.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj13. kolovoza 2018. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE BAŠKA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/17) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 2.

Članak 2. OPĆI DIO u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 3.

Članak 3. POSEBNI DIO u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

Članak 4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-18-12

Baška, 13. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica Tanja Grlj, v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=10007&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr