SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 26. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2018.
OPĆINA BAŠKA

44.

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije» broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 13. kolovoza 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška (»Službene novine» Primorsko - goranske županije broj 36/10, 10/18), u članku 2. u odjeljku »Radna mjesta klasifikacijskog ranga 4.«, umjesto »voditelj Ureda načelnika«, stavlja se »voditelj Odsjeka načelnika«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/5

URBROJ: 2142-03-01/1-18-13

Baška, 13. kolovoza 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1068&mjesto=10007&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr