SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-punat 853..868

7.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/01 i 59/01), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), te akta Ureda državne uprave PGŽ-e o nadzoru nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća od 24.12.2002. Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 13. izvanrednoj sjednici održanoj 21. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog, kulturnog i športskog sadržaja, sadržaja
tehničke kulture i vatrogastvo

Članak 1.

U Odluci o uporabi sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog, kulturnog i sportskog sadržaja i sadržaja tehničke kulture i vatrogastva objavljenoj u »Službenim novinama« PGŽ-e broj 27/02, naziv odluke se mijenja i glasi:

»ODLUKA O UPORABI SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA ŠKOLSKOG, ZDRAVSTVENOG I SOCIJALNOG SADRŽAJA I VATROGASTVO«

Članak 2.

Članak 1. postojeće Odluke se mijenja i glasi:

»Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2002. godini, u iznosu od 1.012.000,00 kn upotrijebit će se za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i vatrogastvo.«

Članak 3.

Članak 2. stavak 2. Odluke se mijenja i glasi:

1. ZA ŠKOLSTVO 200.000,00 kuna

- za objekte školskog sadržaja 50.000,00 kuna

2. ZA ZDRAVSTVO 128.000,00 kuna

3. ZA SOCIJALNU SKRB 299.000,00 kuna

4. ZA VATROGASTVO 335.000,00 kuna


UKUPNO 1.012.000,00 kuna

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom ostaju na snazi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01-013

Ur. broj: 2107-03/03-01-13-06-1

Bribir, 21. veljače 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=25&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr