SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 23. Srijeda, 25. srpnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

36.

Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/08) Općinski načelnik Općine Baška, dana 16. srpnja 2018. godine, donio je

I. IZMJENU
Plana prijma u službu u 2018. godini

I.

U Planu prijma u službu u 2018. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/18), točka IV. mijenja se i glasi:

IV.

Sukladno osiguranim proračunskim sredstvima u 2018. godini, u Jedinstveni upravni odjel Općine Baška, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, planira se zaposliti:

. na neodređeno vrijeme, na radno mjesto »voditelj Odsjeka za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša« - 1 izvršitelj,

. na neodređeno vrijeme, na radno mjesto »viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša« - 1 izvršitelj,

. na neodređeno vrijeme, na radno mjesto »komunalni i prometni redar« u Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj,

Ako tijekom godine prestane služba nekom od službenika, neovisno o razlozima, na upražnjeno radno mjesto će se, provedbom oglasa/natječaja, u službu primiti službenik, na određeno ili neodređeno vrijeme, ovisno o tome kakva je služba i na kojem radnom mjestu, bila službeniku, kome je ista prestala.

II.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 119-01/18-01/1

Ur. broj: 2142-03-02/1-18-4

Baška, 16. srpnja 2018.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1065&mjesto=10007&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr