SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
16

10.

Na osnovi članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 27. lipnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknada predsjednika i zaduženih članova
Općinskog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade predsjednika Općinskog vijeća, zaduženih članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga po područjima.

Članak 2.

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada paušalna mjesečna naknada u neto iznosu od 740,00 kuna.

Članak 3.

Članovima Općinskog vijeća zaduženim za određena područja pripada paušalna mjesečna naknada u neto iznosu od 320,00 kuna.

Članak 4.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknada predsjednika i zaduženih članova Općinskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18/01).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14. lipnja 2005. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/05

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 27. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr