SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
16

9.

Na osnovi članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« broj 33/01 i 01/02), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 27. lipnja 2005. godine, donosi

ODLUKU
o visini naknada članova Općinskog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade članova Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Članovima Općinskog vijeća za prisustvovanje sjednici Općinskog vijeća pripada naknada u neto iznosu od 140,00 kuna po sjednici.

Članak 3.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18/ 01).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 14. lipnja 2005. godine i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/05-01/03

Ur. broj: 2156/03-05-1

M. Draga, 27. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr