SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

16.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr.,13/13,19/13,4/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 36/10, 56/10, 12/11) u članku 2. kod radnog mjesta referent za proračun i financije brojka »11« zamjenjuje se brojkom »5«, a riječ »referent« zamjenjuje se riječju »savjetnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-01/18-01/01

Urbroj:2112-05-01-18-15

Mrkopalj, 27. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr