SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

15.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN br.87/ 08,136/12,15/15) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko goranske županije 24/09, 34/09, ispr., 13/13 ,19/13, 4/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine donijelo je

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
ZA 2018. G. I PROJEKCIJA PRORAČUNA
ZA 2019. G. I 2020. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2018.g. I Projekcija Proračuna za 2019. i 2020.g. (Službene novine Primorsko goranske županije br. 40/17 ) članak 1. mijenja se i glasi:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji povećavaju se ili smanjuju kako su utvrđeni u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih izmjena i dopuna Proračuna. Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2018.godinu stupaju na snagu prvi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa:400-06/18-01/01

Urbroj:2112-05-01-18-1

Mrkopalj, 27. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr