SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

14.

Na temelju odredbi članka 82.stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15 i 87/16.) i članka 29.Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09,34/09, 13/13,19/13,4/18 ) Općinsko vijeće na svojoj sjednici održanoj dana 27.lipnja 2018.g. donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017.godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2017.godinu.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godšnjim financijskim izvještajima za 2017.godinu, na dan 31.prosinca 2017.godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 137.106,34 kn iz članka 2. Ove Odluke raspoređuje se na način da se od istog pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 122.760,68 kn. Preostali višak prihoda poslovanja uključujući preneseni višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 17.452,73 kn čini višak prihoda za 2017.g. u iznosu od 31.798,39 kn.

Članak 4.

Utvrđeni višak prihoda i primitaka u iznosu od 31.798,39 kn preraspodjelit će se u I izmjenama i dopunama Proračuna za 2018.godinu.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/18/-01/01

Ur.broj: 2112-05-01-18-16

Mrkopalj, 27.06.2018.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Zvonko Matković

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr