SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

13.

Na temelju članka 110.stavak 2. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 34/09-ispr. 13/13, 19/13, 4/18) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2017. g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mrkopalj za 2017. godinu sadrži:

                                                *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenjem prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja, te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:400-05/18-01/01

Urbroj: 2112-05-01-18-1

Mrkopalj, 27. lipnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjedni
Zvonko Matković

 

                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr