SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

37.

Na temelju odredbi članka 455. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/ 12, 68/13 i 110/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 9. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2018. godine, donosi

O D L U K U
O IZMJENI IZJAVE O OSNIVANJU
DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOMUN d.o.o.

I.

Mijenja se Izjava o osnivanju od 27. travnja 2000. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju od 7. lipnja 2004. godine u odredbi o skraćenoj tvrtki Društva u članku 1., sjedištu društva u članku 2., predmetu poslovanja u članku 3., odredbama članka 8., članka 10., članka 12. i članka 13..

II.

Mijenja se članak 1. stavak 2. i glasi »Skraćena tvrtka glasi: KOMUN d.o.o.«.

III.

Izmjenjeni članak 2. Izjave glasi:

»Sjedište Društva je u Šilu.

Poslovna adresa Društva je Nova cesta 19.

Poslovna adresa u sjedištu Društva u Šilu mijenja se posebnom odlukom Skupštine Društva.«

IV.

Predmet poslovanja (članak 3.)usklađuje se s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (»Narodne novine« broj 58/07 i 72/07) i pozitivnim propisima.

V.

Izmjenjeni članak 8. Izjave glasi:

»Organi Društva su:

1. Skupština,

2. Nadzorni odbor,

3. Uprava.

Funkciju Skupštine Društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Dobrinj.«

VI.

Izmjenjeni članak 9. Izjave glasi:

»Skupštinu Društva saziva uprava.

Skupština se održava u Vijećnici Općine Dobrinj, Dobrinj 103, Dobrinj.

VII.

U članku 10. stavak 8. alineja 6. i 9. umjesto »15.000,00 kn« ima stajati »100.000,00 kn«,

VIII.

Mijenja se članak 12. stavak 7. i glasi:

»Direktora imenuje i opoziva Skupština Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine. Skupština može svojom odlukom u svako doba opozvati direktora Društva.«

IX.

Mijenja se članak 13. stavak 9. i glasi:

»Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja Društva direktor podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva najmanje jednom godišnje.«

X.

Sve ostale odredbe sukladne pozitivnim propisima ostaju neizmjenjene na snazi.

XI.

Slijedom nastalih promjena, sukladno odredbi iz članka 454. ZTD-a, Odluka će se sastaviti u obliku javnobilježničkog akta te će se izvršiti upis u sudski registar sukaldno odrdbama članka 456. ZTD-a.

KLASA: 021-05/18-01/4

UR.BROJ: 2142-04-01-18-5

U Dobrinju, 28. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr