SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 22. Četvrtak, 12. srpnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

35.

Temeljem članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 86/08, 61/11, 04/18), članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), te odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 74/10 i 125/14), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška, dana 06. srpnja 2018. godine, donio je

I. IZMJENE
Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/18), u Popisu radnih mjesta s opisom poslova i zadaća, stručnim i drugim uvjetima za njihovo obavljanje, brojem izvršitelja, kao sastavnom dijelu istoga:

1.u Popisu radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela - SLUŽBENIČKA RADNA MJESTA, mijenja se redoslijed navođenja istih, te broj izvršitelja kod radnog mjesta redni broj 10. »Viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša«, gdje se umjesto ranijeg »1 izvršitelj«, stavlja »2 izvršitelja«, te je isti sada, kako slijedi:

POPIS RADNIH MJESTA
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
OPĆINE BAŠKA

SLUŽBENIČKA RADNA MJESTA

1.Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela - 1 izvršitelj

Odsjek načelnika

2.Voditelj Odsjeka načelnika - 1 izvršitelj

3.Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje, te
socijalnu skrb i zdravstvo - 1 izvršitelj

4.Viši stručni suradnik za kulturu, sport, građansku prevenciju i rad s udrugama - 1 izvršitelj

5.Referent za administrativno-arhivske
poslove- 1 izvršitelj

Odsjek za proračun, financije i računovodstvo:

6.Voditelj Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj

7.Viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo - 1 izvršitelj

8.Referent za računovodstvene poslove, te razrez i
naplatu općinskih poreza - 1 izvršitelj

Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša:

9.Voditelj Odsjeka komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 1 izvršitelj

10.Viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša - 2 izvršitelja

11.Referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine - 1 izvršitelj

12.Referent - Komunalni redar - 2 izvršitelja

13.Referent - Prometni i komunalni redar - 1 izvršitelj

NAMJEŠTENIČKA RADNA MJESTA

14.Spremač - 1 izvršitelj

2.U detaljnom opisu radnih mjesta:

.radno mjesto broj 10. »Viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša«, u retku I.5. »broj izvršitelja«, umjesto brojke »1«, stavlja se brojka »2«,

.radno mjesto broj 11. »Referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu i javne površine«, u retku I.5. »broj izvršitelja«, umjesto brojke »2«, stavlja se brojka »1«.

Članak 2.

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 030-01/18-01/9

URBROJ: 2142-03-02/1-18-3

Baška, 06. srpnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1064&mjesto=10007&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr