SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

4.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka 179. stavka 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« Republike Hrvatske 94/13 i 73/17) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko Vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 23/08, 39/08 i 10/10) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 1. brišu se riječi »skupljanja, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom,«.

Članak 2.

U Odluci, podnaslov »IV Skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom«, te članci od 113. do 130. brišu se.

Članak 3.

U članku 147. stavku 1. točka 8. se briše.

Članak 4.

U članku 148. stavku 1. točka 66. briše se.

Članak 5.

U članku 149. stavku 1. točke od 43. do 58. brišu se.

Članak 6.

U članku 150. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Članak 7.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/18-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski, 31. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51250&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr