SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 21. Subota, 30. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

133.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11 i 4/18), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primor sko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/ 15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) i točke VI. Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 3/18), te na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije i pročelnika Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 27. lipnja 2018. godine, slijedeće

IZMJENE PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije
za 2018. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 31. siječnja 2018. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2018. godinu (»Službene novine« broj 3/18).

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 2. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist« broj »1« mijenja se brojem »2«, te se u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »1« mijenja u broj » 2«.

III.

U rubrici pod rednim brojem 11. Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist« broj »0« mijenja se brojem »1«, te se u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »0« mijenja u broj » 1«.

IV.

U retku »UKUPNO:«, stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist«, broj »2« mijenja se brojem »4«, a u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »3« mijenja se brojem »5«.

V.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, temeljem ove Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2018. godinu, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Izmjene Plana.

VI.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2018. godinu, primjenjuju se od dana donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/1

URBROJ: 2170/1-06-02/2-18-3

Ž U P A N
Zlatko Komadina, dipl.ing.

 

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr