SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA MATULJI
16

13.

Na temelju članka 35., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 4. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije pročišćeni tekst broj 19/02) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

Osniva se Mandatno povjerenstvo Općinskog vijeća Općine Matulji.

II.

U sastav Mandatnog povjerenstva izabiru se:

1. Klaudio Jelenić iz Matulja, Cesta za Osojnaki 8, za predsjednika,

2. Davor Kalčić, iz Lipe, Lipa 48, za člana,

3. Miodrag Šarac iz Matulja, M. Frlana 28, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/05-01/1

Ur. broj: 2156-04/05-08

Matulji, 16. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Općine Matulji
Jasna Turak, dipl. iur., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=130&mjesto=51211&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr