SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 17. Petak, 1. srpnja 2005.
OPĆINA MATULJI
16

12.

Na temelju članka 35., točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), članka 4. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije - pročišćeni tekst 19/02) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 16. lipnja 2005. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju i izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Općine Matulji

I.

Osniva se Povjerenstvo za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji.

II.

U sastav Povjerenstva za izbor i imenovanje izabiru se:

1. Viliam Radetić iz Matulja, Šmogorska cesta 27, za predsjednika,

2. Tedi Babić, iz Matulja, Dalmatinskih brigada 9, za člana,

3. Mladen Prenc iz Matulja, Šmogorska cesta 17, za člana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/05-01/1

Ur. broj: 2156-04/05-08

Matulji, 16. lipnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjedavajući
Općinskog vijeća Općine Matulji
Vinko Surina, ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=130&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr