SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

35.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 147/15 i 123/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine donijelo

IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA NOVI
VINODOLSKI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA
ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Članak 5. stavak 1. Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mijenja se i glasi:

»Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio Programa javnih potreba u sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi Grada Novi Vinodolski u 2018. godini u Proračunu je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.597.000,00 kn.«

U članku 5. iza stavka 3. tablica se mijenja i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki 2. iza alineje 3. dodaje se nova alineja:

»- Tour of Croatia«.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/17-60/7

Ur.Broj: 2107/02-01-18-14

Novi Vinodolski, dana 21.06.2018. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=51250&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr