SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

34.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 14. sjednici održanoj 21.06.2018. godine donosi

I. Izmjene i dopuneProgramagospodarenja
prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne
baštine za 2018. godinu

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Programa gospodarenja prostorom,imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2018. godinu(Sl. novine PGŽ broj 39/17)(u daljnjem tekstu »Program«)iznos od »8.239.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom od »8.491.000,00 kn«.

Iza stavka 3. istoga članka dodaju se stavci 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Energetsku obnovu dječjeg vrtića »Fijolica« sufinancirat će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu od 667.000,00 kn, te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 648.000,00 kn.

Za dio Programa koji se odnosi na održavanja i uređenja plaža očekuje se sufinanciranje Primorsko-goranske županije u iznosu od 65.000,00 kn.

Sanaciju pristaništa ispod Šetnice dr. Franje Tuđmana (Održavanje pomorskog dobra) sufinancirat će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u iznosu od 330.000,00 kn, a sanaciju pristaništa na otočiću San Marino isto ministarstvo sufinancirat će u iznosu od 364.000,00 kn.

Za izradu projektne dokumentacije uređenja Frankopanskog kaštela očekuje se sufinanciranje Ministarstva kulture u iznosu od 100.000,00 kn te Primorsko-goranske županije u iznosu od 50.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 400-06/17-60/7

URBROJ:2107/02-01-18-13

Novi Vinodolski,21.06.2018. god.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1062&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr