SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 20. Četvrtak, 21. lipnja 2018.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

129.

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJ
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/16-04/66

URBROJ: 2170/1-03/6-18-120

Rijeka, 19. lipanj 2018.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 23. stavka 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine br. 3/17), članka 12. stavka 3., članka 16. i 17. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine br. 64/08), članka 96. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17), te zaključka Župana KLASA: 022-04/18-01/22, URBROJ: 2170/1-01- 01/5-18-5 od 18. lipnja 2018. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana
Primorsko-goranske županije

i
Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije

1.Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Strateška studija) započeti će 2. srpnja i trajati će do 31. srpnja 2018. godine.

2.Javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju moći će se izvršiti od 2. do 31. srpnja 2018. godine, radnim danom od 9.00 do 15.00 sati na sljedećim mjestima:

.Rijeka - u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Riva 10/I, soba 127.

.Mali Lošinj - u holu ispred vijećnice Grada Malog Lošinja, Riva lošinjskih kapetana 7,

.Krk - u holu prizemlja upravne zgrade Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2.

3.Prijedlog Plana i Strateška studija bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na internetskim stranicama: www.pgz.hr. i www.zavod.pgz.hr.

4.Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održat će se :

.u srijedu, 18. srpnja 2018. u Malom Lošinju, u Palači Fritzi, Vladimira Gortana 35, s početkom u 16.00 sati,

.u četvrtak, 19. srpnja 2018. u Krku, u velikoj vijećnici Grada Krka, Trg bana Josipa Jelačića 2, s početkom u 16.00 sati.

5.Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:

.upisivanjem u knjige primjedbi koje će biti dostupne na mjestima javnog uvida,

.davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

.dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula 2, s naznakom Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Prostornog plana PGŽ ili s naznakom Javna rasprava o Strateškoj studiji.

Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Stratešku studiju mogu se dostaviti i na e-mail adresu: graditeljstvo@pgz.hr.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr