SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD RAB

72.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15 i 4/18), gradonačelnik Grada Raba, dana 14. lipnja 2018. godine, donosi

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Plana operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Grad Rab u 2018. godini

I.

Usvaja se Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2018. godini.

II.

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2018. godini sastavni je dio ovog Zaključka i neće se objaviti.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/73

URBROJ: 2169-01-01-18-7

Rab, 14. lipnja 2018.

GRAD RAB

GRADONAČELNIK
Nikola Grgurić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr