SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD RAB

71.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (»Narodne novine« broj 28/18), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Raba, gradonačelnik Grada Raba, dana 14. lipnja 2018. godine, usvaja

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite
od požara na području Grada Raba za 2018. godinu

I.

Planom aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2018. godinu utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području Grada Raba koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2018. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2018. godini.

II.

Subjekti zaštite od požara na području Grada Raba uključeni u protupožarnu sezonu 2018. godine su:

-gradonačelnik Grada Raba,

-Stožer civilne zaštite Grada Raba,

-Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab,

-Područna vatrogasna zajednica otoka Raba,

-Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

-Dundovo d.o.o. za komunalne djelatnosti,

-Hrvatske šume, Šumarija Rab,

-HEP ODS, Elektroprimorje Rijeka - Terenska jedinica Rab,

-HOPS d.o.o. Opatija,

-Zavod za hitnu medicinu PGŽ - Ispostava Rab.

III.

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovog Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2018. godine izvršenjem zadaća iz točke I. ovog Plana.

IV.

Sastavni dio ovog Plana su kontakt podaci odgovornih osoba u pravnim osobama iz točke II., koji nisu predmet objave.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/18-01/73

URBROJ: 2169-01-01-18-5-1

Rab, 14. lipnja 2018.

GRAD RAB

GRADONAČELNIK
Nikola Grgurić, dipl. oec.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr