SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD RAB

70.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini (»Narodne novine« broj 28/18), Stožer civilne zaštite Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. lipnja 2018. godine, usvaja

Plan rada Stožera civilne zaštite
Grada Raba za 2018. godinu

I.

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2018. godini, Stožer civilne zaštite Grada Raba usvaja Plan rada za protupožarnu sezonu 2018. godine.

II.

Planom rada iz točke I. utvrđuju se slijedeći zadaci:

-organiziranje sjednice Stožera civilne zaštite tematski vezano uz pripremu protupožarne sezone,

-usvajanje Financijskog plana za provedbu zadaća tijekom požarne sezone u 2018. godini,

-predlaganje usvajanja Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Rab u 2018. godini,

-predlaganje usvajanja Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2018. godinu,

-utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab,

-praćenje i nadziranje stanja odlagališta otpada i poduzimanje mjera za sanaciju u slučaju eventualne pojave nekontroliranih »divljih« odlagališta na području Grada Raba,

-provođenje drugih zadaća iz Programa aktivnosti kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske uvažavajući trenutno stanje na području nadležnosti Stožera civilne zaštite.

III.

Ovaj plan realizirati će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području Grada Raba.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom usvajanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 214-01/18-01/09

URBROJ: 2169-01-01/1-18-2

Rab, 13. lipnja 2018.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
GRADA RABA

Načelnik Stožera
Denis Deželjin, dipl. ing.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr