SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
GRAD NOVI VINODOLSKI

29.

Na temelju članka 13.st.6. i st.7. Zakona o zaštiti od požara (N.N.RH 92/10) i članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 13.sjednici održanoj dana 11.06.2018.godine donijelo je

O D L U K U

I.

Usvaja se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija i Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Novi Vinodolski na koje je Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova dalo pozitivno mišljenje dana 20.02.2018.godine, broj:511-09-21/1-1104/2- 2018. RF.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:214-02/18-20/5

URBROJ:2107/02-01-18-2

Novi Vinodolski,11.06.2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr