SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

34.

Temeljem članka 3. stavak 2. i članka 20. Odluke o zakup u i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/12, 06/14, 24/15) Općinski načelnik Općine Baška, dana 05. lipnja 2018. godine, donio je

O D L U K U
o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način utvrđivanja iznosa zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška, koja se primjenjuje kao početni iznos zakupnine kod raspisivanja natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška.

Članak 2.

Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema slijedećim kriterijima:

1.površina poslovnog prostora,

2.područje (zona) u kome se poslovni prostor nalazi,

3.djelatnost, koja se u poslovnom prostoru obavlja.

Članak 3.

Na području Općine Baška, u smislu točke 2. članka 2., utvrđuju se područja - zone i pripadajući koeficijenti zona (kz), kako slijedi:

1.zona - naselje Baška; kz = 3,0

2.zona - naselje Jurandvor; kz = 2,0

3.zona - naselja Batomalj i Draga Bašćanska; kz = 1,0.

Članak 4.

U smislu točke 3. članka 2., određuju se koeficijenti djelatnosti (kd) koje se u poslovnim prostorima obavljaju, kako slijedi:

1.turizam, ugostiteljstvo, trgovina; promet nekretninama; pravne, računovodstvene, knjigovodstvene
i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje,
poslovno posredništvo; financijsko posredovanje;
osiguravajuća društva; iznajmljivanje automobila
i ostalih prometnih (cestovnih i pomorskih)
sredstava; usluge u nautičkom turizmu; banke
i štedionice; mjenjačnice; igre na sreću,
kockarnice; pripadajuća skladišta; kd = 3,0

2.djelatnosti iz područja: građevinarstvo, industrija,
otkup otpada; optika; popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; fina mehanika; fotografi;
staklari; grafičari; prodajne galerije i ateljei;
antikvarijati; dizajniranje i unutarnje dekoriranje;
pranje i kemijsko čišćenje; metaloprerađivačka
djelatnost; popravak motornih vozila, motocikala
i čamaca; autopraonice; pošta i telekomunikacije,
prijenos i distribucija električne energije;
usluge u pomorskom i cestovnom prometu;
proizvodnja prehrambenih proizvoda; pripadajuća
skladišta i drugi pomoćni prostori za obavljanje
djelatnosti iz ove točke kd = 2,0

3.nenavedeno u prethodnim točkama kd = 1,0.

Članak 5.

Zakupnina po metru četvornom poslovnog prostora određuje se u iznosu od 10,00 (deset) kuna.

Članak 6.

Mjesečni iznos zakupnine za zakup poslovnog prostora čini umnožak koeficijenta zone (kz), koeficijenta djelatnosti (kd) i 10,00 kn/m2 površine poslovnog prostora.

Članak 7.

Ako se temeljem provedenog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Baška ne zaprimi niti jedna ponuda, Općinski načelnik može donijeti odluku o ponovnoj objavi natječaja, te, ako zakup prostora za koji se raspisuje natječaj utvrdi interesom Općine Baška, umanjiti početni iznos zakupnine za najviše 50%, u odnosu na iznos utvrđen u skladu s ovom Odlukom.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Baška, KLASA: 372-01/12-01/11, URBROJ: 2142-03-02/1-16-1 od 27. studenoga 2012. godine.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 372-01/18-01/1

URBROJ: 2142-03-03/1-18-1

Baška, 05. lipnja 2018. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=10007&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr