SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 19. Petak, 15. lipnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

29.

Temeljem članka 35. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), te članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. lipnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o ustroju i djelokrugu rada
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o ustroju i djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/09, 36/10) u članku 3. riječi »Ured načelnika«, zamjenjuju se riječima »Odsjek načelnika«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/4

URBROJ: 2142-03-01/1-18-7

Baška, 11. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1061&mjesto=10007&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr