SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

42.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18) Općinsko vijeće Općine Punat, na 12. sjednici održanoj 6. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o trgovini na malo
izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/15, 30/ 16, 11/17, 25/17 i 12/18) u članku 5. točki2. mijenjaju se alineje 1. i 2. i sada glase:

»-u kampu »Pila« (dio z.č. 9072): 1 kiosk za prodaju kožne galanterije i tekstila,

-u kampu »Pila« (dio z.č. 9072): 1 kiosk za prodaju dječjih igračaka,«

U članku 5. točki2. mijenja se alineja 6. i sada glasi:

»-iza plaže Medane (dio z.č. 4804/4 i 4804/3) : 1 kiosk za iznajmljivanje plažnih rekvizita i prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića.«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3.) Šetalište Antona Žic Ulivina:

-1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića i 2 lokacije za prodaju konfekcioniranog sladoleda, 1 lokacija za prodaju plodina i kokica (dio z.č. 4793 - šetnica i plato na Punta de biju),

-1 lokacija za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića (z.č. 4792/1),

-2 lokacije za prodaju konfekcioniranog sladoleda i pića (z.č. 4803/1 i 4803/3).«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/4

URBROJ:2142-02-01-18-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT
Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr