SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

40.

Temeljem članka 307. stavka 7. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 8/18) , u svezi s člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/ 95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i člankom 12. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/17), Općinsko vijeće Općine Punat, na 12. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o poništenju Odluke o izboru osobe kojoj će se
povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Punat

Članak 1.

Poništava se Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat donesena na sjednici Općinskog vijeća dana 27. ožujka 2018. godine i objavljena u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« broj 8/18, a kojom su komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Punat povjereni ponuditelju GP Krk d.d., Stjepana Radića 31, 51500 Krk, OIB: 05146274847.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/4

URBROJ:2142-02-01-18-8

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT
Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr