SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

39.

Na temelju članka 6. i 7. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18)Općinsko vijeće Općine Punat, na 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine donosi:

PROGRAM MJERA
za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna
Općine Punat

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjere u cilju naplate prihoda i racionalizacija troškova, dinamika i izvor financijskih sredstava za pokriće manjka prihoda i primitaka nad izvršenim rashodima i izdacima s danom 31.12.2017. godine.

Članak 2.

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Općine Punat za 2017. godinu utvrđen je proračunski manjak u iznosu od 893.271,00 kn.

Članak 3.

Utvrđeni proračunski manjak iz točke 2. pokrit će se u narednim razdobljima prema planiranoj dinamici:

2018. godina 293.271,00 kn

2019. godina 300.000,00 kn

2020. godina 300.000,00 kn

Članak 4.

U cilju realizacije pokrića manjka prihoda i primitaka iz točke 2. ovog Programa utvrđuju se sljedeće mjere:

-Prilikom izrade 1. Izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine i Prijedloga Proračuna za naredne godine u iste uvrstiti planirano pokriće manjka

-Prioritet pri planiranju i izvršavanju proračuna imaju zakonske i ugovorne obveze

-Kontinuirano provođenje ovršnih i ostalih postupaka za naplatu potraživanja

-Ostvarenje prihoda od najma prostora i imovine

-Ostvarenje prihoda po posebnim propisima

-Ostvarenje prihoda od prodaje imovine

-Smanjenje materijalnih rashoda

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjeraza pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/4

URBROJ:2142-02-01-18-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT
Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr