SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14,115/15, 87/16 i 3/18) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« 8/18), Općinsko vijeće Općine Punat na 12. sjednici održanoj 5. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se raspodjela rezultata utvrđenog financijskim izvještajima za 2017. godinu kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - 3.623.444,89 kn

-MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- 1.019.152,57 kn

-MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE- 2.228.554,18 kn.

Članak 2.

Višak prihoda poslovanja umanjuje se za iznos od 1.687.054,95 kn i prenosi se na prihode od nefinancijske imovine te se time pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.019.152,57 kn. Preostala razlika u iznosu od 667.902,38 kn prenosi se na primitke od financijske imovine. Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.228.554,18 kn pokriva se viškom prihoda poslovanja.

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele utvrđeno je sljedeće:

-Višak prihoda poslovanja u iznosu od 601.106,76 kn,

-Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 893.271,00 kn,

-Višak primitaka od financijske imovine u i
znosu od 667.902,38 kn.

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2018. godinu, utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna, sastoji se od namjenskih sredstva u iznosu od 601.106,76 kn:

-komunalne naknade u iznosu od 78.555,01 kn

-koncesija u iznosu od 154.531,73 kn

-komunalnog doprinosa u iznosu od 351.191,77 kn,

-vodnog doprinosa u iznosu od 1.924,92 kn,

-naknade za priključke u iznosu od 4.170,52 kn,

-naknade za koncesiju na turističkom zemljištu
u iznosu od 3.616,26 kn,

-spomeničke rente u iznosu od 7.116,55 kn

Utrošak navedenih sredstava biti će predviđen 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

Pokriće manjka u iznosu od 893.271,00 kn utvrdit će se Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka.

Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 667.902,38 kn koristit će se za otplatu glavnice dugoročnog kredita, čiji će utrošak biti predviđen 1. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/4

URBROJ:2142-02-01-18-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT
Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr