SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

34.

Na temelju članka članka 29. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 20/18) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

1.Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dobrinj.

2.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dobrinjčini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Nakon stupanja na snagu ove Odluke Program će se objaviti na internetskim stranicama Općine Dobrinj (www.dobrinj.hr).

3.Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-18-5

Dobrinj, 07. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr