SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

33.

Na temelju članka člankom 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 i 123/17) i 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjena i dopunama Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dobrinj

Članak 1.

U Odluci o visini zakupnine za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/02) briše se članak 4., a ostali članci pomiču se za jedno mjesto.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-18-9

Dobrinj, 07. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr