SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

30.

Na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 93/13, 73/17), članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13 i 2/18) uz prethodnu Suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije od 30. svibnja 2018. godine, KLASA: 351-01/18- 12/37, URBROJ: 2170/1-03-08/1-18-2, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj dana 07. lipnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA
GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DOBRINJ ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. godine

1.Donosi se Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017. - 2022. godine, a koji je prilog i sastavni dio ove Odluke u tekstu izrađenom po izrađivaču DLS d.o.o. Rijeka u ožujku 2018. godine.

2.Plan stupa na snagu prvog dana nakon objave ove Odluke i Plana u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/18-01/3

Ur. broj: 2142-04-01-18-4

Dobrinj, 7. lipnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić,v.r.

                                              

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr