SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 18. Četvrtak, 7. lipnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

20.

Temeljem članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09, 10/13,36/13 i 2/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/09,53/10,10/13,36/13 i 2/18) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici, održanoj 7. lipnja 2018. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA RASHODA
PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
na području Općine Dobrinj u 2018. godini

Članak 1.

U Programu rashoda predstavničkih i izvršnih tijela (Službene novine Primorsko goranske županije br. 40/ 17), članak 1. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo Općine je Općinsko vijeće koje broji jedanaest članova, zamjenik načelnika je volonter te im se mjesečno isplaćuje nagrada za rad i naknada troškova po održanoj sjednici. Redovne aktivnosti (A) programa 1002 su slijedeće:

NAKNADE ZA RAD OPĆINSKIH TIJELA 180.000,00 A100201

-naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl. 170.000,00

-povjerenstvo za provedbu javnih poziva 10.000,00

ČLANARINA UDRUGA OPĆINA 10.000,00 A100202

TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 57.250,00 A100203

PROSLAVA DANA OPĆINE 40.000,00 A100204

OPĆINSKE GODIŠNJE NAGRADE 30.000,00 A100205

UKUPNO 317.250,00.«

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2142-04-01-18-21

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr